UU-vejledning

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU vejleder eleverne i udskolingen om deres uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.

UU Randers vejleder eleverne i udskolingen om deres muligheder efter 9. klasse og vurderer, om eleverne er uddannelsesparate.

I folkeskolen tilbyder UU Randers:

  • Kollektiv vejledning til de uddannelsesparate elever.
  • Udvidet vejledning til de ikke-uddannelsesparate elever.

Kollektiv vejledning (klassevis) kan indeholde:

Udvidet vejledning (individuelt eller i grupper) kan indeholde:

  • Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb
  • Brobygning i 9. klasse
  • Individuelle vejledningssamtaler
  • Gruppevejledning og workshops
  • Ekstra praktik og ekstra brobygning
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning
  • Mentor

UU-vejlederne på Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolens har to UU-vejledere:

Anita Højrup
Telefon: 61 13 11 88

Ulrich Bjørn Reimann
Telefon: 24 90 05 70

Ulrich er primært kontaktperson for 10.A og 10.B.