Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Idrætsskole

Nørrevangsskolen vil gerne være kendt som en idrætsskole. Derfor er der flere idrætstimer på skemaet end på andre skoler.

Eleverne i indskolingen har fire idrætslektioner om ugen; dobbelttime en gang om ugen (med bad) og to enkelte lektioner i løbet af ugen (uden bad). Den ene enkeltlektion kan godt foregå et andet sted end i idrætslokalet (f.eks. i et udeområde eller et andet sted på skolen) og kan også bestå af teori.