Sprogprøver

Formålet med sprogprøven er at styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres skolegang.

Sprogprøverne er beregnet til elever med dansk som andetsprog fra 1. - 9. årgang, der ikke længere skal modtage supplerende undervisning i DSA (Dansk som andetsprog).

På Nørrevangsskolen er ingen eller kun få elever udskilt fra klassens almindelige undervisning til undervisning i supplerende DSA (Dansk som andetsprog). Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog foregår derimod “Som en dimension i den almindelige klasseundervisning ved undervisningsdifferentiering”.

Der er sommetider tale om undervisningsforløb, hvor der er mere end en lærer tilstede i klassen, og hvor man benytter sig af co-teaching.

De elever fra 1.-9. årgang der skal til sprogprøveforsøg er defineret ud fra følgende kriterier:

  • Elever med dansk som andetsprog, som er nyankomne til Danmark prøves efter fem år i Danmark. Også elever, der er kommet til Danmark inden skolestart i 0. kl. sprogprøves efter fem års ophold i Danmark.
  • Elever, der scorer “under middel” eller “Klart under middel” i den frivillige nationale test i dansk som andetsprog på 5. og 7. årgang, og som har været i landet i minimum 5 år
  • Elever i 1.-4. klasse med dansk som andetsprog, som har været i Danmark i minimum 5 år eller er født i Danmark, og hvor det pædagogiske personale ud fra data vurderer at en sprogprøve er aktuel.

Hvis en elev efter fire forsøg ikke bliver vurderet “Sprogparat” kan eleven sættes et klassetrin ned, medmindre eleven allerede én gang er blevet sat et klassetrin ned.

Efter hvert sprogprøveforsøg orienteres elevens forældre om resultatet.

Sprogprøveforsøgene udføres efter følgende plan:

1. sprogprøveforsøg: november/december
2. sprogprøveforsøg: januar/februar
3. sprogprøveforsøg: marts/april
4. sprogprøveforsøg: maj/juni