Idrætsskolen Randers

Idrætsskolen Randers arbejder for “Livslang læring“ og lægger vægt på at være en idrætsskole for alle.

Tankerne bag Idrætsskolen Randers handler om at værne om den folkeskole, vi holder af, med de elever, der dagligt benytter den. Vi tilfører en ny vinkel, der kan løfte den pædagogiske og faglige opgave, samtidig med at vi "tuner" ind på nogle af nutidens store dagsordner og problemstillinger.

Med denne idrætsprofilskole er vi med til at udvikle folkeskolen. Vi ved, at bevægelse fører mange gode ting med sig, og det giver vi de elever, der går på skolen.

Idræt og bevægelse kan have en positiv effekt på både læring, sundhed og trivsel. På Idrætsskolen Randers ser vi store potentialer i at fokusere strategisk og målrettet på, hvordan idræt og bevægelse kan fremme elevernes læring, sundhed og trivsel. Det gør vi ved at være bevidste om, hvordan vi kan arbejde med idræt og bevægelse som et didaktisk og pædagogisk værktøj. Ved at lave en idrætsprofilskole vil vi udvikle den idræts- og bevægelseskultur, der er på skolen. Det med den overbevisning om, at idræt og bevægelse kan skabe et større læringspotentiale for eleverne og samtidig gøre skolen attraktiv – både for elever, forældre og lærere.

Vi tænker idræt og bevægelse hele skoledagen – fra skolen åbner, til skolen lukker. Vi arbejder med idræt og bevægelse på mange forskellige måder, f.eks.:

  • i den fagopdelte undervisning
  • i den understøttende undervisning
  • som brainbreaks
  • som bevægelsesbånd
  • med åben skole
  • i aktive pauser

Et vigtigt punkt er, at vi arbejder med den enkelte elevs selvværd, for at eleven kan blive en del af en gruppe.

I idrætsfaget arbejder vi med "den røde tråd" på alle klassetrin. Træningen tilpasses til det aldersrelaterede elevniveau (ATK), så alle elever opnår succes og færdigheder i det rigtige tempo, så oplevelsen med idræt bliver positiv for alle.