Afgangsprøver

Her kan du læse om prøvefag i 9. klasse, hvilke informationer eleverne får om prøverne, og hvordan prøverne bedømmes.

I 9. klasse skal eleverne til syv obligatoriske prøver i alt. Fem af prøverne er "bundne". Det betyder, at alle elever skal til disse prøver. De sidste to prøver findes ved lodtrækning. De kaldes for udtræksprøver.

Eleverne får besked om, hvilke fag de skal til prøve i 5 hverdage før, de skriftlige prøver begynder.

Bundne prøver

 • Dansk, mundtlig
 • Dansk, skriftlig
 • Matematik, skriftlig
 • Engelsk, mundtlig
 • Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig

Udtræksprøver

Eleverne skal op i én udtræksprøve fra den humanistiske fagblok og én udtræksprøve fra den naturfaglige fagblok.

Prøvefag til udtræk fra den humanistiske fagblok:

 • Engelsk, skriftlig
 • Tysk/fransk, skriftlig/mundtlig
 • Samfundsfag, mundtlig
 • Kristendomskundskab, mundtlig
 • Historie, mundtlig

Prøvefag til udtræk fra den naturfaglige fagblok:

 • Biologi, skriftlig
 • Geografi, skriftlig
 • Fysik/kemi, skriftlig
 • Matematik, mundtlig
 • Idræt, praktisk/mundtlig

Øvrige prøver

Ud over de 7 obligatoriske prøver, kan eleverne vælge at aflægge prøve i disse valgfag:

 • Tysk/fransk, skriftlig/mundtlig
 • Madkundskab, mundtlig
 • Håndværk og Design, mundtlig

Information til eleverne

Skolelederen har ansvar for, at eleverne er informeret om regler og rammer forud for prøverne. Skolelederen skal i god tid inden prøvernes start informere eleverne om:

 • prøveperiode og prøvetidspunkter
 • antal prøver og regler om udtræk af fag
 • frister for tilmelding (gælder prøver i 8. og 10. klasse samt valgfag i 9. klasse)
 • betingelse for deltagelse, f.eks. hvis elever skal aflevere en synopsis eller disposition forud for prøven
 • konsekvenser af sygdom eller udeblivelse fra en prøve
 • tilladte hjælpemidler ved de enkelte prøver
 • starttidspunkt for en prøve
 • konsekvenser ved at komme for sent til en prøve
 • konsekvenser ved at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp
 • konsekvenser ved forstyrrende adfærd
 • særlige prøvevilkår, f.eks. hvis en elev har fået tilladelse til forlænget tid
 • sygeprøver
 • fritagelse for prøveaflæggelse

Bedømmelse og censur

Når en elever bedømmes ved folkeskolens mundtlige prøver, foretages bedømmelsen af faglærer og en censor. De skriftlige prøver i 9. og 10. klasse, som ikke er digitalt selvrettende, bedømmes af én statslig beskikket censor.

Eleverne får karaktererne fra prøverne, så snart de er fastsat.