Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2021/2022 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

På Nørrevangsskolen har vi omlagt 30 timer pr. år for 4., 6., 8. og 9. klassetrin. Ressourcerne er anvendt til at øge skolens kompetencer indenfor det praktisk/musiske og øge mulighederne for den åbne skole. Udover dette vil vi øge vores opmærksomhed på bestemte gruppe af elever, som enten er fagligt dygtigere eller fagligt dårlige end deres klassekammerater.

På Nørrevangsskolen har vi omlagt 60 timer pr. år for 7. klassetrin. Disse bruges til konfirmationsforberedelse. De frigivne personaleressourcer bruges til, at tilbyder understøttende undervisning til de elever, der ikke går til konfirmationsforberedelse.