Værdigrundlag

Skolen skal give mulighed for, at børnene hver dag går glade i skole og får en indholdsrig skoledag i trygt samvær med deres kammerater.

I undervisningen lægges der vægt på, at man giver børnene mulighed for at udnytte alle deres kompetencer, og undervisningen tilrettelægges således at eleverne kombinerer kvalificeret læring og bevægelse.

Nørrevangsskolens arbejde – både nationalt og internationalt – har sit fundament i det rummelige danske samfund, hvor der er plads til børn fra forskellige kulturer i det danske fællesskab.

Skolen er åben for tiltag til nyudvikling fra såvel lærere som elever.

Mål

Nørrevangsskolen skal være en attraktiv skole for området, og den skal samtidig være kulturcentrum for området.

Nørrevangsskolen skal være en skole i stadig udvikling.

Der skal gives en undervisning, der tilgodeser det enkelte barns udviklingsmuligheder og bygger på de forudsætninger, vores børn møder i skolen med.

Der skal arbejdes på at fastholde det udbyggede forældresamarbejde og i nye klasser at etablere et udbygget forældresamarbejde, som er en væsentlig forudsætning for, at skolen kan løse sin opgave optimalt.

I samspil med forældrene skal skolen sammen med områdets institutioner styrke børnenes og familiernes muligheder både hjemme og i fritiden mv.