Skolens profil

Nørrevangsskolen er en skole med elever fra 0.-10. klasse. Nørrevangsskolen byder alle velkommen til en skole med mangfoldige funktioner.

Vi er den skole, der ligger lige i hjertet af nordbyen. Her bor vi mange mennesker fra mange forskellige kulturer, og derfor er skolen også beriget af en mangfoldighed af mennesker med forskellig hudfarve, forskellig tro, forskellige sprog og forskellige vaner. Vi har dog alle det til fælles, at vi vil vores børn det allerbedste. Og det allerbedste er, at vi skaber hele mennesker, der kan få en uddannelse. Hvert enkelt elev skal lære så meget som muligt på skolen.

10. klassecenter

Vi er Randers Kommunes 10. klassecenter med unge mennesker fra hele kommunen. 10. klassecentret på Nørrevangsskolen er rettet mod elever, der ønsker at tage en gymnasial uddannelse.

Du kan læse mere om 10. klassecentret på Nørrevangsskolen her.

Eliteidrætsskole

På Nørrevangsskolen findes på Randers kommunes Eliteidrætsskole, som bygger på det at understøtte den sportslige elite og talentmasse i Randers Kommune.

På eliteidrætsskolen går skole og idræt hånd i hånd med det helt klare mål at skabe guld til Randers sportsligt og guld til den enkelte elev på det uddannelsesmæssige område. Vi forventer og stoler derfor på, at du er motiveret for undervisning på højt fagligt niveau, når du søger ind som eliteidrætselev.

Du kan søge ind på Eliteidrætsskolen fra 7.-9. klasse. Optagelse sker efter skriftlig ansøgning og efterfølgende optagelsesprøve.

Sprogundervisning og integration

Vi byder alle elever, der kommer fra udlandet med en opholdstilladelse i hænderne, og som skal i 7. klasse og opefter, velkommen.

Der skal læres dansk sprog og kultur, og alle de unge udlændinge skal integreres sammen med unge danskere.