Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er en lovpligtig samtale mellem skolen og forvaltningen.
Samtalerne afholdes en gang om året og har til formål at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udviklingen på skolen.

Samtalen tager udgangspunkt i skolens nationale data for dansk læsning, matematik, trivsel og elevfravær. Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted d. 22. november 2023, Arbejdet med vores udviklingsområder sker fra skoleåret 23/24.

Udviklingsmål fra skoleudviklingssamtalen

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale blev der udarbejdet følgende udviklingsmål, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Øge fremmødet hos eleverne

Målet er at øge fremmødet hos eleverne. Skolen vil anvende og udvikle deres procedurer ved manglende fremmøde, og effekten ønskes ses i mindre elevfravær.

  • Øget elevtrivsel

Målet er at øge elevernes trivsel med fokus på elevinddragelse i trivselsindsatserne. Udviklingen ses i øget trivsel i den nationale trivselsmåling. 

Link til skolens data: https://uddannelsesstatistik.dk/