Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, fravær og fritagelse samt forsikring, skade og erstatning.

Eleverne skal møde til tiden.

Der er personale i klasserne 10 minutter før undervisningens start og 10 minutter efter.

Eleverne skal møde forberedte til timerne, dvs. skoletaske og penalhus skal altid medbringes, og der skal være skriveredskaber og relevante bøger mv. til dagens undervisning.

Husk at underrette skolen, hvis I får nyt telefonnummer.