UVM

UVM står for undervisningsmiljøvurdering.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire dele:

  1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
  2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
  3. Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen