Antimobbestrategi

Målet med Nørrevangsskolens antimobbestrategi er, 1) at mobning skal stoppes, 2) at vi ikke skal dømme folk, og 3) at alle elever møder og går hjem glade.

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller en voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

Forebyggelse af mobning

 • Trivsel som en fast del af skemaet gennem hele skoleåret. Evt. inviterer nogen ind der har haft mobning inde på livet. Samarbejdsøvelser. Hvordan taler vi til hinanden?
 • Lave klasseregler i fællesskab med elever og forældre
 • 0.-3. klasse: Den røde tråd og Fri for mobberi
 • Fokus på elevernes sociale kompetencer ved skolestart
 • Mellemtrinnet benytter fastlagte SSP-indlæg i 4., 5. og 6. klasse om klassetrivsel og adfærd med individuelle tiltag tilpasset den enkelte klasses behov
 • 6. klasse: Socialpejling
 • Udskolingen har for 7. årgang en rystesammentur
 • Eliteidrætsklasserne benytter sig af en bootcamp i starten af skoleåret
 • 10. klassecentret har den første uge af skoleåret et særligt tilrettelagt program med hensigt at styrke fællesskabet. Umiddelbart før efterårsferien afholdes der studieture
 • Børns rettigheder (dag i indskoling med fokus på Børns ret)
 • Trivselsundersøgelse på alle klassetrin
 • Træne eleverne i at give hinanden feedback
 • Styret gruppedannelse v. gruppearbejde, så eleverne lærer at samarbejde om en opgave
 • Afsætte en lektion pr. uge til relationsarbejde
 • Tal ordentligt (dag med fokus på sprog)
 • Fælles for hele skolen, er der mulighed for at lave individuelle forløb, gruppe- og klasseforløb i AKT-regi
 • Der er mulighed for teambuilding-forløb for grupper eller klasser
 • Skolen har mulighed for at benytte sig af Inklusionsteamet fra PPR samt et dagligt fokus på de elever og grupper, som har et særligt behov.
 • I indskolingen: Lave legegrupper
 • Tydeliggøre de regler, der er for fællesområderne
 • Synliggørelse af tilsynet i pauserne (gule veste)
 • Smileyer i indskolingen efter pauserne, holde fokus på den gode historie
 • Voksenstyrede aktiviteter i pauserne, evt. en igangsætter (voksen) ude en pause om dagen.
 • Samarbejde med forskellige fritidstilbud, for at fremme et andet fællesskab end skolen
 • Fri for mobberi benyttes i børnehaverne, og bamseven føler med eleverne i skolen
 • Fritidshjemspersonale ansat på skolen, i de mindste klasser, på den måde sikrer vi, at vigtig viden deles
 • Børnehaverne har deres gang på skolen, dette giver nuværende elever et kendskab til kommende elever, hvilket øger de sociale relationer mellem eleverne på tværs
 • Fritidshjemmene er forpligtet til at samarbejde på tværs, Pædagoger fra fritidshjemmene
 • Førskolegrupperne er på skift hos hinanden en gang om ugen, samt er en dag om ugen på skolen med de kommende 0. klasselærere.
 • Igennem undervisningen oplyse om sprog og adfærd på digitale medier
 • Oplyse om vigtigheden af at inddrage voksne ved mobning
 • Socialpejling på 6. årgang
 • Tal ordentlig-kampagne med gratis materiale
 • Det er vigtigt, at vi skriver pænt på de sociale medier
 • Man kan blokere folk, hvis de behandler andre dårligt
 • Man skal ikke skrive med fremmede.
 • Nørrevangsskolen har fokus på forældresamarbejde - at skabe en fælles kultur blandt forældre
 • Det forventes at forældre deltager i fælles arrangementer i forældregruppen og på skolen.
 • Skole-hjem-samtaler
 • Forældremøder
 • Vi appellerer og forventer at forældre påtager sig et personligt ansvar for deres barns adfærd og trivsel i skolen. Herved tages der også et ansvar for hele klassens trivsel.
 • Forældre opfordres til at overveje at kontakte den anden parts forældre, inden skolen kontaktes.
 • Skolens 0.årgang har projekt om god skolestart, hvor der er særligt fokus på forældre. I projektet arbejder skolens skole/hjem-vejleder.
 • Det er vigtigt, at vi snakker med forældrene, hvis vi oplever mobning. Vi skal snakke med dem om, hvad der foregår i skolen.
 • Skolefest
 • Fælles ture med klassen
 • Fastlagte SSP-indlæg i 4., 5. og 6. klasse om klassetrivsel og adfærd med individuelle tiltag tilpasset den enkelte klasses behov
 • 7. årgang er på rystesammentur.
 • Eliteidrætsklasserne er hvert år på bootcamp i starten af skoleåret
 • 10. klassecentret har den første uge af skoleåret et særligt tilrettelagt program med hensigt at styrke fællesskabet. Umiddelbart før efterårsferien afholdes der studieture.
 • Inviterer Bysekretariatet til et forældremøde i løbet af indskolingen
 • Klassemøder
 • Elevråd
 • Forældremøder
 • Skole/hjem-samtaler.

Håndtering af mobning

 • Episoden tages op, og der arbejdes med de involverede parter med en ansat som aktiv part dagen efter
 • Forældrene informeres om episoden og tiltag i skolen samt vejledes om handlemuligheder i hjemmet indenfor 10 arbejdsdage
 • Episoden tages op i klassen ved behov Elever Lærere og pædagoger
 • I klassen tales der om, hvordan elever bør tale og forholde sig til situationen, samme dag
 • AKT involveres ved behov
 • Ved behov informeres skolens ledelse
 • Ved behov afholdes netværksmøde med henblik på at lave en handleplan
 • Eksterne tiltag som fx: PPR, familieafdelingen, SSP, Bysekretariatet, øget frikvarterstilsyn mv.
 • Vi skal stoppe mobning eller kontakte en voksen.
 • Episoden tages op og der arbejdes med de involverede parter, med en ansat som aktiv part
 • Episoden tages op i klassen ved behov, i klassen tales der om, hvordan elever bør tale og forholde sig til situationen, samme dag
 • AKT involveres ved behov
 • Ved behov informeres skolens ledelse
 • Ved behov afholdes netværksmøde med henblik på at lave en handleplan
 • Eksterne tiltag som fx: PPR, Familieafdelingen, SSP, Bysekretariatet, øget frikvarterstilsyn mv.
 • Tal ordentligt
 • Fokus på sprog.
 • Episoden tages op og der arbejdes med de involverede parter, med en ansat som aktiv part
 • Forældrene informeres om episoden og tiltag i skolen samt vejledes om handlemuligheder i hjemmet samme dag
 • AKT involveres ved behov
 • Ved behov informeres skolens ledelse
 • Ved behov afholdes netværksmøde med henblik på at lave en handleplan
 • Eksterne tiltag som fx: PPR, Familieafdelingen, SSP, Bysekretariatet, øget frikvarterstilsyn mv.
 • Samtaler
 • Snakke om mobning.
 • Forældrene informeres om episoden og tiltag i skolen samt vejledes om handlemuligheder i hjemmet samme dag
 • AKT involveres ved behov
 • Ved behov informeres skolens ledelse Elever Lærere og pædagoger
 • Ved behov afholdes netværksmøde med henblik på at lave en handleplan. Forældrene inviteres med
 • Invitere dem til møder og samtaler
 • Eksterne tiltag som fx: PPR, Familieafdelingen, SSP, Bysekretariatet, øget frikvarterstilsyn mv.

Forankring

 • Klasserne har handleplanen til at hænge synligt og arbejder med den jævnligt.
 • Sig godmorgen og farvel til dem, du møder.
 • Mød op med et smil.
 • Ved at vi alle sammen taler pænt til hinanden.
 • Lave et idekatalog (dyder).