Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Nørrevangskolen.

Skolepatruljen hjælper hver morgen elever over fodgængerfeltet ved Glarbjergvej i tidsrummet 07.40 til 07.50 hver morgen.

Vi opfordrer til, at børnene går eller cykler til skole, når de er sikre på skolevejen.

Transport for elever i 10. klasse

Hvis elever i 10. klasse har under ni km mellem skole og hjem, skal de selv sørge for transport.

Har de derimod ni km eller derover mellem skole og hjem, kan de søge om buskort. Blanket til ansøgning får de ved henvendelse på skolens kontor. Der skal til deres ansøgning vedlægges billede i pasfotoformat, og billedet skal være påført navn og cpr.nr. Ansøgningen skal være underskrevet af en forælder.

Ved søgning på krak.dk kan du beregne dit barns afstand mellem skole og hjem.

Ansøgningen afleveres på skolens kontor, som herefter bestiller ved Midttrafik. Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 14 arbejdsdage, inden buskortet modtages på skolen. Vi skriver til eleven, når buskortet er klart.

Transport for elever i taleklasserne

For information om transport for elever i taleklasserne kan Randers kommunes kørselskontor kontaktes på telefon 89 15 12 16.

Skolen vil være behjælpelig med bestilling, når aftalen mellem kørselskontor og skole er helt på plads.

Gratis transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.