Praktik

På Nørrevangsskolen kan man afvikle sin praktik som lærerstuderende på niveau 1, niveau 2 og niveau 3.

Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens § 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation hertil og ifølge § 13.2 er skolerne forpligtet på at udarbejde en uddannelsesplan for de konkrete praktikperioder, så de studerende ved, hvordan deres praktik forløber – hvad skolen tilbyder og forventer af de studerende.

Uddannelsesplanen indeholder:

  • Kultur og særkende
  • Praktik, organisation og formalia
  • Praktik og vejledning
  • Grundoplysninger