Fritidshjem

Nørrevangsskolen samarbejder med Jennumparkens Fritidshjem, Fritidshjemmet Glentevej og KFUM-fritidshjemmet.

Forældrene får garanti for, at de får en fritidshjemsplads et af stederne, såfremt deres barn skal gå på Nørrevangsskolen.

Fritidshjemmene har sammen med Nørrevangsskolen etableret et familieklasseprojekt.

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som skolefritidsordningerne, men pasningen foregår i bygninger adskilt fra skolerne og med en højere personalenormering end i SFO’erne.

Du kan læse mere om de enkelte fritidshjem her:

Børnene skal have et optimalt lærings- og udviklings-miljø i trygge og stimulerende rammer, hvor engagerede pædagoger og lærere i et tæt samarbejde udvikler et sammenhængende tilbud af høj kvalitet.

Medarbejderne på tværs af institutionerne skal selv være ansvarlige for samarbejdet.

Sygdom

Såfremt syge børn ikke kan sendes hjem fra skole, har fritidshjemmene i begrænset omfang mulighed for at hjælpe med at passe de syge børn, indtil forældrene kan overtage dem.

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på problemer med smitsomme sygdomme således, at f.eks. børn med smittende børnesår afvises både på skole og fritidshjem.

Manglende fremmøde

Såfremt børn, der har sovet over, møder på fritidshjemmene i stedet for på skolen, sendes disse børn i skole.

Pædagogen orienterer skolens kontor om, at barnet er blevet sendt til skole.

Aktivitetsplaner på de enkelte institutioner sendes til de øvrige institutioner til orientering.

Skolen er altid i god tid med planlægningen, så fritidshjemmene planlægger deres forældrearrangementer, så de ikke kolliderer på de øvrige institutioner.