Nationale tests

Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale tests inden for forskellige fag.

De nationale tests er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Derudover er testene et pædagogisk redskab til lærerne og kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Sådan bruger vi de nationale tests på Nørrevangsskolen

På Nørrevangsskolen arbejder vi med de nationale tests på klassen i forhold til den enkelte elev.

Vi inddrager de nationale tests i samarbejdet mellem den enkelte lærer og ledelsen.

Vores mål er, at vores elever skal blive så dygtige som muligt.

De nationale tests er et vigtigt redskab til at arbejde med elevernes faglige kunnen. Vi husker også på Nørrevangsskolen at arbejde med elevens sociale kunnen såvel i samværet med andre børn som det at udvikle sig selv som et helt menneske.

Hvilke fag på hvilke klassetrin

Nedenstående tabel viser, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de nationale tests gennemføres på obligatorisk og frivillig basis.

Fag/klassetrin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dansk, læsning
F
O
F
O
F
O
F
O
F
Matematik
  F O
F
F
O
F
O
F
Engelsk
   
F
O
F
F
O
F
 
Fysik/kemi             F O F
Biologi
            F K F
Geografi             F K F
Dansk som andetsprog
      F K F K F  

O = obligatorisk test
K = frivillig test målrettet klassetrinnet
F = frivillig test målrettet klassetrinnet over eller under